Blackjack Switch Card Game

Blackjack switch är en blackjack-variant där spelare delas ut två händer i början. Spelaren har möjlighet att byta de andra korten i varje hand. Syftet med bytet är att göra båda händernas kombinerade position starkare. I extrema fall är beslutet att byta eller inte uppenbart. Till exempel spelas spelaren 4 och j i en hand och q och 6 i den andra. Dessa händer är svaga händer eftersom de inte är tillräckligt bra för att stå och riskera att bråka om de slår. Om de andra korten byts ut blir händerna 4 och 6 och q och j. Båda dessa händer är starka händer. Den första handen är idealisk för en träff och den andra är perfekt för stående.

Men i de flesta händer behandlas beslutet inte så uppenbart. Vanligtvis kommer den fördel som erhålls vid omkoppling att vara marginell. Eftersom spelare inte kan uppleva denna fördel, växlar de inte och kan inte utnyttja den. Därför spelar de inte på ett optimalt sätt och förlorar på lång sikt. Det enda sättet att göra optimala beslut i blackjack switch är att använda strategikortet. Kortet kan laddas ner från internet och det är tillrådligt att spelarna refererar till det medan de fattar beslutet.

Kärnan i strategikortet är det förväntade värdet av en handskadad två korthänder och återförsäljarens uppåtkort. Detta värde har uppnåtts genom datorsimuleringar. De förväntade värdena varierar från -1 till +1. Ett värde nära +1 för en hand indikerar att handen har stor sannolikhet att vinna när spelet spelas för att slutföras. En hanterad blackjack har ett förväntat värde på +1. Ett värde nära -1 för en hand indikerar att handen har stor sannolikhet för att förlora när spelet spelas för att avslutas. Blackjack switch-strategikortet är strukturerat på samma sätt som det vanliga blackjack-strategikortet med återförsäljarens uppåtkort i kolumnerna och spelarens handtag i raderna. Cellerna har emellertid inte den åtgärd som ska vidtas. De innehåller de förväntade värdena för kombinationerna.

Strategikortet drivs på följande sätt. Antag att den första handen som spelas ut till spelaren är q och j, med dealern behandlas 2. Eftersom det kombinerade värdet på de omkopplade händerna är högre därför måste spelaren byta.

Utan att använda strategikortet brukar spelaren vanligtvis inte bryta en stark hand som q och j. även efter växeln är förstärkningen i det sammanlagda förväntade värdet endast +0,01. Men om en spelare vill spela blackjack switch över långa perioder måste han utnyttja dessa små fördelar för att maximera sin genomsnittliga avkastning. Blackjack switch kan spelas på playtechs online kasinon som omni casino och casino tropez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *